סוגי האבחונים השונים
אבחון פסיכודידאקטי

זהו אבחון פסיכולוגי, אשר נוסף על המבחנים הפסיכולוגים הרגילים, מועברים בו מבחנים אשר בודקים מיומנויות של תפיסה, עיבוד וזכירה חזותית ושמיעתית וכן את מיומנויות היסוד של הקריאה והכתיבה. עפ"י הצורך, נבדקים גם מיומנויות היסוד בחשיבה חשבונית ובאנגלית. מקובל לקיים מבחן פסיכודידאקטי החל מכיתה ב', היות והמבחנים בודקים את הרכישה של הקריאה והכתיבה והאם קיים פער משמעותי ביחס לגיל. לא ניתן למצוא פער כזה עבור ילד בכיתה א'.אבחון פסיכולוגי

ילדים בכיתה א' ובגן ניתן לאבחן גם באבחון פסיכולוגי רגיל. גם האבחון הפסיכולוגי הרגיל צפוי לחשוף נוכחות של ליקוי למידה, היות והוא רגיש לקשיים בתחום השפה, בתחום התפיסה החזותית ובתחום הקשב והריכוז.

מהם המבחנים המועברים באבחון פסיכולוגי רגיל?

1. מבחן בנדר – מבחן העתקת צורות, אשר בודק כישורים גרפו-מוטוריים ורגיש גם למימדים רגשיים.

2. מבחן ווכסלר להערכת אינטליגנציה – מבחן המכיל 10-11 תת מבחנים שונים, הבודקים כישורים מילוליים ולא מילוליים. עבור כל תת-מבחן מחושב ציון סטנדרטי המתייחס לממוצע לגיל. הציון הממוצע הוא תמיד 10. ציון גבוה מ-10 משקף הישגים גבוהים ביחס לצפוי לגיל וציון נמוך מ-10, משקף הישגים נמוכים מהמצופה לגיל. סכום תת-המבחנים מעניקים ציון סטנדרטי של הישגים מילוליים, הישגים לא מילוליים וציון אינטליגנציה כללי. הציון הממוצע הוא 100 עם סטיית תקן של 10+-.

תמונה אופיינית לילדים ליקויי למידה היא חוסר אחידות בין ציוניהם בין תת-המבחנים השונים של מבחן הווכסלר.

3. מבחן TAT – מבחן השלכתי, בו הילד מתבקש לספר סיפורים בעקבות ציורים המוצגים לו. מבחן זה רגיש לנושאים המעסיקים את הילד ולאופן שבו הוא תופס את עצמו ואת יחס הסביבה כלפיו.

4. מבחן HTP – מבחן השלכתי נוסף, בו הילד מתבקש לצייר ולספר סיפור על ציוריו. מבחן זה רגיש לנושאים של דימוי עצמי ותפיסה עצמית.

5. מבחן רורשך – במידת הצורך, מועבר גם מבחן זה, אשר בו מתבקש הילד לומר כמו מה נראים לו עשרה לוחות, בהם מצוירים כתמים. מבחן זה נחקר רבות ובעל תוקף סטטיסטי משמעותי. הוא רגיש למימדים רגשיים של דיכאון, חרדה, נטיות אובססיביות, קשיים בין-אישיים, בוחן מציאות ועוד.