טיפול בליקויי הלמידה בבית הספר
גילית שלבנך או לבתך יש ליקוי למידה, הענקת לו שעות עזר בבית וישבת איתו כל יום על שיעורי הבית. מי עוד יכול לעזור לך?

עפ"י חוק, מערכת החינוך מחויבת ושמחה לסייע לילדים בעלי צרכים מיוחדים בתוך מסגרת בית-הספר. לכל בית-ספר ואף לגנים (בדרך כלל גני החובה) מוקצבות "שעות שילוב", בהן ניתנת עזרה בקבוצות קטנות על ידי מורה מוסמכת לחינוך מיוחד ולהוראה מתקנת. מימד אחר של שעות השילוב הוא עזרה רגשית, הניתנת לחלק מהילדים עפ"י הצורך, ע"י פסיכולוג ילדים או תרפיסט מוסמך, בד"כ בקבוצות קטנות. התרפיה ניתנת אחת לשבוע ואילו שעות השילוב הלימודיות ניתנות 3-5 פעמים בשבוע, עפ"י מדיניות בית-הספר.

כיצד מקבלים שעות שילוב?

הזכאות לשעות שילוב נקבעת בוועדה סטטוטורית (כלומר בעלת תוקף חוקי) בראשית שנת הלימודים. הוועדה נערכת בבית-הספר ונוכחים בה בד"כ מנהלת ביה"ס, יועצת, נציגת מתי"א (הארגון מטעם משרד החינוך האחראי לשעות השילוב), פסיכולוגית ביה"ס והורי התלמיד. על פי חוק משרד החינוך, תנאי מוקדם לקבלת זכאות לשעות שילוב היא נוכחות של אבחון פסיכולוגי, אשר ממליץ על כך. במידה ונקבעת זכאות לשעות שילוב, הזכאות תקפה למשך 3 השנים הקרובות.

מהי ועדת השמה?

במידה וניתנו שעות שילוב בביה"ס, אך עדיין נמצא שהתלמיד אינו מצליח להתקדם והוא זקוק לעזרה משמעותית יותר, רשאים נציגי ביה"ס או ההורים, לפנות למחלקת החינוך ולבקש לכנס ועדת השמה. ועדה זו מתכנסת בנוכחות המפקחת על החינוך הרגיל והמפקחת על החינוך המיוחד, נציגי ביה"ס וההורים ושם מוחלט האם יהיה התלמיד זכאי להנות מהשירותים של החינוך המיוחד, הכוללים כיתות קטנות בתוך בתי-ספר רגילים ואף בתי-ספר מיוחדים. במידה ומסגרות לימוד אלה מרוחקות מביתו, התלמיד זכאי להסעות במימון העירייה.

אם הוחלט שהילד זכאי לחינוך מיוחד, תתכנס ועדה נוספת, שלא בנוכחות ההורים – ועדת שיבוץ, אשר תקבע את המסגרת המתאימה והודעה תימסר על כך להורים. החלטות ועדת השמה הינן בדרך כלל עבור שנת הלימודים הבאה ואינן מיושמות בשנה הנוכחית. במידה והחלטות הועדה אינן מקובלות על ההורים, זכותם להגיש ערר תוך זמן קצוב והנושא יעלה לדיון נוסף בפני ועדת הערר.

שאלות ותשובות בנושא ועדות שילוב:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/ShelotVeTshuvot/ChinuchMeyuchad/Shiluv.htm

שאלות ותשובות בנושא ועדות השמה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/ShelotVeTshuvot/ChinuchMeyuchad/